REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Firma Jaroslav Badin Stolařství IČO: 12450456,se sídlem Trboušany 125 664 64 Dolní Kounice.

Firma podniká na základě ŽL.č.j.1565/92 vydaného Okresním úřadem Brno-venkov,živnostenský úřad.

 

  • Reklamaci uplatňuje zákazník u výrobce a to na emailové adrese : obcho@postele-badin.cz,

    nebo telefonicky na čísle 603 893 078.

  • Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

  • Prodávající odpovídá za skryté vady na výrobku,které se vyskytnou během záruční lhůty.

  • Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží prodejní doklad - fakturu(originál nebo kopii).

  • Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo neodborným ošetřením ze strany kupujícího.

  • Pokud bylo zboží dodáno dopravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezdření,že bylo zboží poškozeno,vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

  • Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou,opravou nebo výměnou výrobku.

 

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným opotřebením výrobku,či přirozené změny materiálu

- nesprávným zacházením a ošetřením výrobku

- vady zaviněné dopravou a manipulacía neodbornou opravou jinou osobou

Poučení jak chránit výrobek:

- výrobek je určen pro použití v interiéru

- nesmí být vystaven kontaktu s chemikáliemi nebo ředidly

- nesmí být vystaven kontaktu s vodou nebo v blízkosti ohně

 
6003

Naše adresa:

STOLAŘSTVÍ Jaroslav Badin

sídlo firmy:
TRBOUŠANY 125 (areál ZD)
664 64 Dolní Kounice
okr. Brno – venkov
kancelář: 734 304 459
e-mail: obchod@postele-badin.cz 

Nástěnka je prázdná